เรียนบัลเล่ต์ เชียงใหม่

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป

เป็นคลาสเรียนกลุ่ม (3-5 คน)

เรียนบัลเล่ต์ เชียงใหม่

เรียนบัลเล่ต์ เชียงใหม่ คลาสเรียนแบบกลุ่ม ( 3-5 คน)
รับสมัครตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป

บัลเล่ต์ เป็นการเต้นรูปแบบหนึ่งที่มีเทคนิคเฉพาะ อาทิเช่น การ Turn Out, การจัดสมดุลของร่างกาย, การยืนบนปลายเท้า, การทรงตัว, เน้นความสง่างาม โดยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายผ่านท่าทางให้พลิ้วไหวไปตามเสียงดนตรีเพลงคลาสสิค และเครื่องแต่งกายที่มีความเฉพาะตัว (ballet tutu, point shoes) โดยการเต้นบัลเล่ต์มีแหล่งกำเนิดมาจากการเต้นชั้นสูงในราชสำนักของอิตาลี-ฝรั่งเศส และเนื่องจากบัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนามายาวนาน ทำให้วิชาบัลเล่ต์เป็นเหมือนวิชาพื้นฐานที่เสริมสร้างเทคนิคไปสู่การเต้นแบบอื่นๆ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการขึ้นพอยท์ หรือการเต้นบนปลายเท้าที่ให้ความรู้สึกล่องลอย และเป็นเอกลักษณ์ของการเต้นบัลเล่ต์อีกด้วย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการเต้นบัลเล่ต์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการเต้นระดับสูง

สถานที่เรียน Twinkle Studio
128/33 หมู่บ้านกลุพันธ์วิลล์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230

Google map <<Click>>

สอบถามเพิ่มเติม

เรียนบัลเล่ต์ เชียงใหม่

ราคาคอร์สเรียน