เรียนไวโอลิน เชียงใหม่

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป

เป็นคลาสเรียนส่วนตัวและกลุ่ม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้เรียนรู้ทั้งดนตรีและ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

เรียนไวโอลิน เชียงใหม่

เรียนไวโอลิน เชียงใหม่ คลาสเรียนไวโอลินตัวต่อตัว (เรียนเดี่ยว) และคลาสเรียนแบบกลุ่ม เรามีคอร์สหลากหลาย โดยแยกเป็นคอร์สสำหรับผู้ใหญ่ และคอร์สสำหรับเด็ก และยังมีทั้งคอร์สไวโอลินที่ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีฐาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้เรียนรู้ทั้งดนตรีและ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

สถานที่เรียน Twinkle Studio
128/33 หมู่บ้านกลุพันธ์วิลล์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230

Google map <<Click>>

สอบถามเพิ่มเติม

ราคาคอร์สเรียน