เรียนศิลปะ เชียงใหม่

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป

เป็นคลาสเรียนกลุ่ม

เรียนศิลปะ เชียงใหม่

เรียนศิลปะ เชียงใหม่

เรียนศิลปะ เชียงใหม่  เรียนรู้เรื่องการวาดรูป แสงและเงา ,เรียนรู้เรื่องของสี การใช้สีให้ภาพน่าสนใจ , เรียนรู้สีน้ำ สีช็อก สีไม้ สีโปสเตอร์การวาดภาพ , เน้นเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ความสนุกสนาน รับสมัครตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป

สถานที่เรียน Twinkle Studio
128/33 หมู่บ้านกลุพันธ์วิลล์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230

Google map <<Click>>

สอบถามเพิ่มเติม

ราคาคอร์สเรียน