เรียนร้องเพลง เชียงใหม่

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป

เป็นคลาสเรียนกลุ่มและเรียนแบบส่วนตัว รับตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้เรียนรู้ทั้งดนตรีและ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

เรียนร้องเพลง เชียงใหม่
เรียนร้องเพลง เชียงใหม่

เรียนร้องเพลง เชียงใหม่

เรียนร้องเพลง เชียงใหม่ เรียนตัวต่อตัว (เรียนเดี่ยว) และแบบคลายเรียนกลุ่ม รับสอนตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การฝึกหายใจ ฝึกออกเสียง การวอร์มเสียง การฝึกเทคนิคต่างๆเช่น การใช้ลูกคอ(Vibrato), การควบคุมความดังเบาในการร้อง (Dynamic), การเอื้อน การใช้พลังเสียง การแก้ไขการร้องเพี้ยน สามารถเลือกเวลาเรียนได้ มีทั้งคลาสเด็ก และ ผู้ใหญ่

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้เรียนรู้ทั้งดนตรีและ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

สถานที่เรียน Twinkle Studio
128/33 หมู่บ้านกลุพันธ์วิลล์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230

Google map <<Click>>

สอบถามเพิ่มเติม

ราคาคอร์สเรียน