เรียนดนตรีเด็กเล็ก เชียงใหม่

เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ

หลักสูตรที่เน้นเด็กโดยเฉพาะ
เสริมทักษะของคุณ เพิ่มพูนความรู้ด้านดนตรีของคุณด้วยนิทาน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้เรียนรู้ทั้งดนตรีและ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

น้องยังเรียนดนตรีได้ไหม?

เรียนดนตรีเด็กเล็ก เชียงใหม่ เด็กสามารถเริ่มเรียนดนตรีได้ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ในวัยนี้เน้นการเสริมสร้างประสาทสัมผัสทั้งตา หู กล้ามเนื้อมือ เน้นจังหวะ แท็ป ปรบมือตามจังหวะเพลง หลักสูตรของเราเพิ่มพูนความรู้ด้านดนตรีด้วยนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้สนุกสนานและได้รับความรู้อีกด้วย

เรียนดนตรีเด็กเล็ก เชียงใหม่
เรียนเปียโนเด็กเล็ก เชียงใหม่

เรียนดนตรีกับนิทาน

การใช้นิทานในการสอนดนตรี การฟังและการอ่านนิทานจะส่งเสริมให้สมองของเด็กเรียนรู้ พัฒนา และขยายไปสู่การเรียนรู้ในกิจกรรมอื่นๆ ในห้องเรียนด้วย เราจึงนำนิทานมาประกอบการเรียนดนตรีให้เด็กๆ ได้พัฒนาดนตรี

คอร์สเรียน

หลักสูตรของเราแบ่งออกเป็นกลุ่มๆละ 2-4 คน ระยะเวลาเรียน 1 ชั่วโมง/ชั้นเรียน สามารถเลือกตารางเรียนได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้เรียนรู้ทั้งดนตรีและ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน

เรียนเปียโนเด็กเล็ก เชียงใหม่

Gallery

ราคาคอร์สเรียน

สอบถามเพิ่มเติม

สถานที่เรียน Twinkle Studio
128/33 หมู่บ้านกลุพันธ์วิลล์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230

Google map <<Click>>