เรียนกลอง เชียงใหม่

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป

เป็นคลาสเรียนตัวต่อตัว (Private)

เรียนกลอง เชียงใหม่

เรียนกลอง เชียงใหม่ สอนตีกลองชุดในแนวดนตรีต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้ง Pop, Rock, Jazz , Latin และ แนวดนตรีออื่น ที่ผู้เรียนสนใจ สอนเข้าใจง่าย สอนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ เน้นทักษะการฟัง การแยกส่วนประสาท มือกับเท้า

สถานที่เรียน Twinkle Studio
128/33 หมู่บ้านกลุพันธ์วิลล์ หมู่ 6 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230

Google map <<Click>>

สอบถามเพิ่มเติม

เรียนกลอง เชียงใหม่

ราคาคอร์สเรียน