ดนตรีบำบัด

สำหรับทุกเพศทุกวัย

ฟัง เล่น ตีกลอง เขียนเพลง...

ดนตรีบำบัดสำหรับทุกวัย
ดนตรีบำบัด คือ... การใช้ดนตรีเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ (ฟัง เล่น ตีกลอง เขียนเพลง...)

มันสัมผัสทุกด้านของจิตใจ ร่างกาย และสมอง และเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและสื่อสาร

กรุ๊ปคลาส !!!

More Detail

31EEAD94-9873-434B-96BB-9FFA75F64F02-L0-001
F91D2BAB-31C6-48E2-B00D-C8325604073E-L0-001
13867CE9-2EEB-4C31-A94C-306C4A09C9D5-L0-001
7096F399-0466-4703-A737-1433D1DC2A66-L0-001
E39E54B4-BDFF-43CD-A260-973CD6850745-L0-001
E9D507B3-9A23-47FF-A7C0-4B630589234D-L0-001